Privacybeleid

You are here: Home / Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Last Updated On: 10 January 2024

Bij Xinaps en Verifi3D zetten we ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid legt uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website(s) bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen kunnen bekendmaken en hoe we deze beveiligen. Dit beleid bevat ook informatie over onze regels met betrekking tot registratie en opname van webinars. Houd er rekening mee dat dit beleid in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

INTERPRETATIES EN DEFINITIES

Interpretaties

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

– Bedrijf (in dit privacybeleid aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar Xinaps B.V., Molengraaffsingel 10, 2629 JD, Delft, Nederland en/of Verifi3D, Molengraaffsingel 10, 2629 JD, Delft, Nederland.

– Website(s) verwijst naar Verifi3D van Xinaps, toegankelijk via https://verifi3d.xinaps.com/ en Verifi3D App, toegankelijk via https://app.verifi3d.com/

– U (aangeduid als "U" of "Uw") betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Website(s), of een bedrijf of een rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft of Gebruik van de Website(s), indien van toepassing.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN

Informatie die we verzamelen:

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, inclusief informatie die u ons verstrekt en die we op geautomatiseerde wijze verzamelen, en informatie die we ontvangen van externe bronnen. De soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functietitel.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We zullen uw persoonlijke informatie op een aantal manieren gebruiken, waaronder:

– om u te voorzien van de informatie en diensten die u bij ons heeft aangevraagd;

– om u marketingcommunicatie te sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn;

– om uw ervaring van onze website en onze producten en diensten te personaliseren;

– om Onze producten en diensten te verbeteren;

– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; En

– voor elk ander doel dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de werking van Ons bedrijf, Onze Website(s) of de werking van de App.

Disclaimer: Our Verifi3D App’s use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

Verifi3D-app:

Als u zich aanmeldt voor onze Verifi3D-app, verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om uw ervaring met Verifi3D te bieden en te verbeteren. Dit kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functietitel, land en wachtwoord zijn. Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Verifi3D-app, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. Elke derde partij met wie de Verifi3D-app die gegevens deelt, biedt dezelfde bescherming van die gegevens als vermeld in dit privacybeleid. Voorbeelden van dergelijke derden zijn analysetools, advertentienetwerken en SDK's van derden, evenals juridische gelieerde ondernemingen van Verifi3D/Xinaps (moedermaatschappij, dochteronderneming, gerelateerde entiteiten).

Webinarregistratie:

Als u zich registreert voor een van onze webinars, verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om uw aanwezigheid bij de webinar te beheren. Dit kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functietitel zijn.

Webinar-opname:

We kunnen onze webinars opnemen voor intern gebruik, trainingsdoeleinden en om toegang tot de inhoud te bieden aan degenen die de livesessie niet konden bijwonen. Als Wij van plan zijn een Webinar op te nemen, zullen Wij U hiervan vóór aanvang van het Webinar op de hoogte stellen en U de mogelijkheid geven om te weigeren opgenomen te worden.

Verifi3D Academy-registratie:

Als u zich registreert voor een van onze Verifi3D Academy-sessies, verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om uw aanwezigheid bij de Verifi3D Academy-sessie te beheren. Dit kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functietitel, organisatietype en land zijn.

Verifi3D Academy-opname:

We kunnen onze Verifi3D Academy-sessie opnemen voor intern gebruik, trainingsdoeleinden en om toegang tot de inhoud te bieden aan degenen die de livesessie niet konden bijwonen. Als we van plan zijn een sessie op te nemen, zullen we u hiervan vóór aanvang van de Verifi3D Academy-sessie op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om opname te weigeren.

Openbaarmaking van uw gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.

Beveiliging van uw gegevens:

We nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en hebben passende maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Jou rechten:

Onder de AVG hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

NEEM CONTACT MET ONS OP:

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [email protected].

Updates van dit beleid:

We may update this Privacy Policy from time to time. If We make any material changes to this policy, We will notify You by email or by posting a notice on Our Website. This policy was last updated on January 10, 2024.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.