What if your BIM process could be more efficient and less error-prone?

What if your BIM process could be more efficient and less error-prone?

If your company utilizes BIM for construction projects, you understand the critical importance of streamlined workflows in facilitating effective coordination among designers, engineers, and contractors. Efficient workflows are the foundation for minimizing errors and challenges during both the design and construction phases, leading to superior end results. While manual workflows involve sequential steps performed manually, automated workflows leverage tools and software to enhance efficiency, reducing the margin for error.

"This is how we do it."

Are your current BIM workflows truly optimized? Even if everything is running smoothly, there’s always room for improvement. Many companies hesitate to adapt their workflows due to the comfort of familiarity, and the prospect of transitioning to new tools can be met with suspicion. However, making the switch to a new BIM validation tool, such as Verifi3D, can bring about numerous benefits without causing significant disruptions to existing processes.

Verifi3D facilitates a seamless transition within your current workflow, integrating effortlessly with your existing tools and providing support to simplify the model-checking process. Here are five operationally compelling reasons why switching to a new BIM validation tool is unequivocally worthwhile:

  1. Standardization: Achieve streamlined verification processes through predefined templates and rules and ensure consistent and high-quality models. Verifi3D offers geolocation- and discipline-specific templates, automating model checking without a drastic disruption of your workflow. This results in enhanced consistency, precision, and a unified approach across teams, also internationally.
  2. Real-time Issue Resolution: Identify and resolve problems in real-time and foster improved communication that leads to faster issue resolution. Verifi3D facilitates real-time collaboration, allowing immediate solutions management, reporting, and assignment of issues. This accelerates the feedback and feedforward loops, reducing remedial work in the final build process and delivering a superior product.
  3. Automation of Control Processes: Automate clash checking to detect and resolve conflicts early in the design phase, saving significant extra costs. Verifi3D provides clash detection algorithms and variable checks, enhancing troubleshooting before the construction phase and improving overall model quality.
  4. Flexibility and Scalability: Integrate seamlessly with your existing Common Data Environments (CDEs) and issue trackers, ensuring flexibility and scalability. Verifi3D adapts to your current environment, promoting cross-party collaboration and efficient issue management.
  5. Working with Standards: Implement and enforce standardized controls, such as Construction Operations Building Information Exchange (COBie), Information Delivery Specifications (IdS), national standards, or custom sets, directly into your workflow. Verifi3D supports adherence to prescribed standards, reducing human errors early on and providing a common basis for project controls.

Make the switch effortlessly with Verifi3D!

Transitioning to this powerful software does not have to be complicated; it is about enhancing your work with a tool that simplifies and improves your processes. Xinaps, the developer of Verifi3D, is ready to support your journey without the need for a complete system overhaul. You can maintain your existing standards while benefiting from enhanced efficiency and quality. Additionally, as a cloud-based solution, Verifi3D ensures easy implementation and integration with your current systems and workflows.

Transitioning from manual workflows to automated tools is a strategic move towards error reduction and heightened efficiency. So, why wait? Step into the future of BIM model checking with Verifi3D—an innovative solution that not only understands your processes but propels you forward.

Medewerker

Vicevoorzitter Innovatie
OAC Services, Inc.

Vicevoorzitter Innovatie
OAC Services, Inc.

Verifi3D: Modelcontrole en validatie

Verifi3D: Modelcontrole en validatie

Met de recente herontwikkeling van de core display engine, bredere ondersteuning voor CDE-integraties en uitgebreide functionaliteit biedt Verifi3D gebruiksvriendelijke modelcontrole, validatie en visualisatie, schrijft Martyn Day.

Nu projecten steeds complexer worden, neemt de kans op conflicten in BIM-data toe. Volwassen BIM-tools hebben zich in de loop van tientallen jaren sterk ontwikkeld en zijn complex om te leren, dus de individuele vaardigheden kunnen binnen een bedrijf sterk uiteenlopen. En hoewel de meeste bedrijven kwaliteitsnormen hanteren, gebeurt het controleren van de output meestal handmatig en zijn goede modelcontroleprocessen zeldzaam. Tegen de achtergrond van voortdurend verschuivende industriestandaarden is het geen wonder dat BIM workflows en deliverables geplaagd worden door problemen met inconsistentie van data.

Nu de industrie toewerkt naar het doel van een breder gebruik van digital twins, is het nog nooit zo belangrijk geweest dat BIM-data zo foutloos mogelijk zijn, van de oorspronkelijke ontwerpdata van een project tot de as-built informatie.

Conventionele hulpmiddelen voor het controleren en verifiëren van modellen voldoen niet aan wat veel mensen in de praktijk vandaag de dag nodig hebben. Ze lopen vaak tegen problemen aan bij het verwerken van grote datasets en diverse bestandsformaten. Ze vereisen een hoog niveau van gebruikerskennis, wat resulteert in een lage productiviteit en foutgevoelige resultaten. Dergelijke tools, zoals Navisworks, zijn meestal standalone desktopapplicaties die eenvoudigweg niet zijn ontworpen voor samenwerking.

Verifi3D is een modern, cloudgebaseerd SaaS-aanbod dat is ontworpen om gebruikers te helpen deze problemen op te lossen. Het is ontwikkeld door Xinaps, een in Nederland gevestigd bedrijf, en is een op regels gebaseerde controlerende weboplossing die de belangrijkste bestandsformaten voor ontwerpen ondersteunt (IFC, Revit, enzovoort) en die integreert met de populairste common data environments (CDEs). Deze omvatten Autodesk BIM 360, Autodesk Construction Cloud, Procore, Trimble Connect, Dropbox, Microsoft Sharepoint, Microsoft OneDrive, Google Drive en Aconex.

Sinds de laatste keer dat AEC Magazine Verifi3D onder de loep nam, is de softwarearchitectuur grondig herzien. Dit werd gedaan om de snelheid van het systeem te verbeteren bij het laden, weergeven en interacteren met grote modellen. Er zijn ook nieuwe functies toegevoegd, waaronder belangrijke zaken als clashdetectie.

Wat is er nieuw in Verifi3D?

Deze nieuwe functies zijn direct duidelijk vanaf het moment van inloggen. Verifi3D ondersteunt nu Microsoft single sign-on (in plaats van te vertrouwen op Autodesk of Verifi3D referenties). De ondersteuning van Microsoft OpenID bespaart veel tijd die anders besteed zou worden aan IT-beveiligingsbeheer - goed nieuws voor IT-beheerders.

Het startscherm van de gebruiker is ook opgeruimd en leidt je door je workflow. Onder het menu Organise krijgen gebruikers toegang tot hun projecten en maken ze verbinding met hun CDE, waar projectbestanden worden geïmporteerd. De volgende stap is Classify, dat de 3D-viewer voor grafische informatie en niet-grafische BIM-gegevens biedt en gebruikers in staat stelt elementen te definiëren op basis van hun eigenschappen.

Zodra de resultaten terugkomen van de Classify-fase, voert de Validate-fase regelcontroles uit. Er zijn vier hoofdcontroles: clashcheck, property check, free space check en (nieuw voor deze versie) duplicate check.

Het Report is de laatste fase van het proces. Wanneer een clash of ander probleem wordt gevonden, wordt het toegevoegd aan een rapport en gesynchroniseerd met een ondersteunde issues tracker. Momenteel zijn dit Newforma Konekt (voorheen BIM Track), Autodesk BIM 360 Issues of BIMcollab.

Alles begint in het tabblad Project. Vanuit Admin kunnen verschillende toegangsrechten worden toegewezen aan projectteamleden. Projecten kunnen geïmporteerd worden vanuit de vele ondersteunde CDE's of geladen worden vanuit lokale bestandsbronnen. Modelsets kunnen worden opgebouwd uit verschillende bronnen, waardoor een federatief model ontstaat.

Verifi3D verandert de originele bestanden op geen enkele manier. Wanneer modellen binnenkomen met verschillende coördinatensystemen - een veel voorkomend probleem bij het mixen van IFC en Revit (.rvt) bestanden - kunnen elementen worden verplaatst.

Zodra dat gebeurd is, worden de modellen opgeslagen in de Verifi3D engine en geoptimaliseerd voor cloud streaming door de Verifi3D service voor weergave in een browser. Deze service verwerkt moeiteloos modellen van meerdere gigabytes omdat de nieuwe modelengine voornamelijk server-side werkt, oftewel in de cloud. (Dat is een grote verandering ten opzichte van de vorige aanpak, waarbij Verifi3D afhankelijk was van de Unity engine en dus van de CPU's en GPU's van de lokale desktop).

Een van de belangrijkste verbeterde functies voor Verifi3D is de mogelijkheid om clash detecteren

Door met de rechtermuisknop te klikken op een element verschijnt de eigenschappensectie, waardoor gebruikers toegang hebben tot alle parameters binnen een BIM-model. Zoals Frank Schuyer, CEO van Xinaps, zegt: "Wij zijn de enige ontwikkelaar die Revit- en IFC-bestanden kan samenvoegen tot één federatief model zonder specifieke informatie te verliezen. Als je van Revit naar IFC exporteert, verlies je altijd specifieke informatie. Wij gebruiken de Forge engine (APS) voor de conversie van Revit bestanden naar IFC."

Het filteren van een model is gebaseerd op zoeken op basis van eigenschappen. Hier is het eenvoudig om groepen van elementen te maken die kunnen worden gekleurd en opgeslagen om later op te halen - bijvoorbeeld alle branddeuren in een gefedereerd project.

Zoekopdrachten in gefilterde groepen hoeven niet specifiek te zijn voor een bepaalde Verifi3D-sessie. Ze kunnen worden gedeeld, waardoor dubbel werk wordt voorkomen. Verifi3D wordt geleverd met een aantal voorgedefinieerde filters, zodat gebruikers ze niet vanaf nul moeten beginnen. Er is ook een uitgebreide Smart Filter-functie. Hiermee kun je snel elementen van een model vinden die ondergedefinieerd zijn, zodat ze geclassificeerd kunnen worden - zoals bijvoorbeeld ontbrekende categorie- en eigenschapsgegevens.

Verifi3D: Model checking & validation - COBiE

Verifi3D kan worden gebruikt om COBie-sheets te maken. De ontwikkelaars zijn ook op zoek naar verdere out-of-the-box COBie mogelijkheden

Naast de grafische elementen van Verifi3D biedt deze release krachtige nieuwe Data View property tools voor het maken van model filtersets. Een nieuwe tabelweergave van elementen kan bewerkt worden om door de gebruiker gedefinieerde tabelweergaven van de elementen in een gefedereerd model weer te geven, gebaseerd op categorieën die gesorteerd, gegroepeerd en gekleurd kunnen worden om snel de gewenste gefilterde weergave te verkrijgen of voor isolatie voor export. Dit is bijvoorbeeld handig voor het maken van quantity take-offs en ook ideaal voor het maken van COBie-sheets. Het Verifi3D team werkt aan de uitbreiding van deze mogelijkheden om nog meer out-of-the-box COBie en IDS mogelijkheden te creëren.

Verifi3D is hard op weg om het Zwitserse zakmes voor BIM-gegevens te worden en het doel om Navisworks, Solibri en sommige CDE's te vervangen begint aardig haalbaar te lijken.

Martyn Day

Een van de belangrijkste verbeterde functies van Verifi3D is de clashdetectie. Hiermee kunnen clashdetectie tussen een of meer bouwobjecten in een BIM-model worden gedetecteerd, zodat potentiële problemen vroeg in het ontwerpproces kunnen worden geïdentificeerd.

Clashes zijn te zien in 3D en 2D. Het kunnen harde clash zijn of clash op basis van gedefinieerde toleranties. Verifi3D biedt ook een flexibele rapportagefunctie, die de resultaten van alle uitgevoerde verificatietests verzamelt. De resulterende rapporten kunnen in verschillende formaten worden geëxporteerd, zodat ze eenvoudig kunnen worden gedeeld en samengewerkt.

Verifi3D is waarschijnlijk de eenvoudigst te gebruiken toepassing voor het ontwerpen van validatiecontroles voor modellen, om snel inefficiënties, discrepanties en duplicaties te identificeren. Deze controles kunnen individueel zijn of gebaseerd op een verzameling regels, zoals objectattributen, classificaties, families en parameters. Richtlijnen en regelsets zijn opgesteld in XML-formaat en kunnen worden geëxporteerd uit of geïmporteerd in Verifi3D voor delen en hergebruik. Iedereen kan dezelfde regels gebruiken en ze kunnen tegelijkertijd in Revit en IFC worden gebruikt.

Een belangrijk punt om op te merken is dat Verifi3D geen ingebouwde issue tracking biedt. Volgens Schuyer is issue tracking iets dat de meeste CDE's al bieden. Met andere woorden, het is een standaardfunctie - dus Verifi3D integreert graag met de CDE's die dit al bieden, zodat klanten hun eigen keuze kunnen maken.

Conclusie

Als cloudtoepassing is het niet altijd duidelijk wanneer Verifi3D grote veranderingen heeft ondergaan. De applicatie is van nature constant in ontwikkeling. Maar deze keer zijn er enkele grote architecturale veranderingen geweest om eerdere prestatiebeperkingen te overwinnen. Tegelijkertijd is het team nog dieper ingegaan op de functionaliteit, met geavanceerdere manieren om te filteren, valideren en rapporten te genereren.

In deze laatste release is het duidelijk dat er veel werk is verricht aan de niet-visuele kant van het filteren en genereren van dataweergaven van gefedereerde modellen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor Verifi3D op het gebied van quantity takeoff, rapportage en flexibelere COBie-levering. Verifi3D is hard op weg om het Zwitserse zakmes voor BIM-gegevens te worden en het doel om Navisworks, Solibri en sommige CDE's te vervangen begint aardig haalbaar te lijken. Voor meer informatie kan je Verifi3D 14 dagen gratis uitproberen.

Medewerker

Director, Editor and Journalist
AEC Magazine

Note: Het originele artikel kan hier worden geraadpleegd: https://aecmag.com/software/verifi3d-model-checking-validation/