Verifi3D: Leading the way in model checking

Verifi3D: Leading the way in model checking

Good quality data plays an imperative key role in a World where construction projects are becoming increasingly complex, and in which digital technology is being embedded to create a more resilient future. The number of tools that help create, manage, and consume your data is also increasing. Model checking is the key component, and Xinaps is the expert in this process. Xinaps’ flagship solution thrives in digital environments, and Verifi3D revolutionizes how big data is managed with new standards, building codes, and evolving design processes.

Companies that embrace Building Information Modeling (BIM) often invest heavily in Common Data Environments (CDEs), a central repository where all project information is collected, managed, and shared. Building design data is complex and the value of the CDE depends on the quality of the data. In an industry where data is often siloed and fragmented, the use of manual model checking processes results in data inconsistency.

Data quality is the key

The success of construction projects depends on the accuracy and reliability of data. Data is refined into information that is shared across the project team and applied as knowledge to best practice. If data in the CDE does not meet the requisite quality standards, the consequences can cause significant delays and financial losses: inconsistent data can lead to expensive remediations, budget burning delays, and inaccurate decision-making.

The European approach to BIM standardization emphasizes the importance of automated data validation and acknowledges model checking as a critical factor for achieving, for example, environmental sustainability goals. Decision makers, whether individuals or teams, make strategic decisions based on a range of key performance indicators and factors, such as budget, schedule, human and materials resources, and usable information. People need technological support to make objective, well-thought-out decisions. This is where Verifi3D becomes a core tool.

The promise of BIM control

Model checking tools increase the value of data hosted in the CDEs. Model checkers run well defined rule engines to thoroughly check what is in the BIM model and what is hosted in supportive project documents. They provide detailed reports and summaries that ensure the project complies with applicable standards, codes, and regulations.

Legacy model checking tools struggle with different data formats. They often offer limited functionalities and require deep end-user expertise. Lack of knowledge might make design process validation difficult, and checking errors can lead to rework and delays. Additionally, legacy tools often run as desktop applications, which limits real-time collaboration and mobility in hybrid work. The limited integration options with other systems pose an additional budget challenge.

Errors and risks in the construction process are becoming more difficult to prevent and resolve with legacy tools that require manual input and output. The labor heavy processes lead to stretched project lead times and additional costs, as people are manually identifying and correcting building design errors. Moreover, manual validation work hinders smooth cooperation between different stakeholders in construction projects because people are spending time on non-value-adding work.

Transitioning to the future with Verifi3D

Xinaps takes construction project data control to the next level with Verifi3D. Verifi3D is showcasing unmatched power in model checking and the end-user experience. The platform improves collaboration between different stakeholders and introduces the most effective approach to BIM data validation. Verifi3D is a cloud-based solution that supports multiple file formats and provides seamless integration with leading CDEs. Verifi3D becomes a user-friendly single source of truth for the entire project team. Anyone involved in the building design process can get started quickly as the solution is accessible and does not require extensive training. Verifi3D is extremely fast at loading design models and has a powerful viewer with a handy filter function and an advanced rule-based search engine. Verifi3D makes it easy to detect model clashes and optimize the project workflow.

In an industry where speed, efficiency and collaboration are essential, Verifi3D stands at the forefront of digital transformation with inclusive collaboration. It is time to welcome next-gen tools and embrace Verifi3D as the new platform for model checking. Let us take the step to the future of construction projects together, empowered with Verifi3D. So, why wait?

Medewerker

Vice President of Innovation
OAC Services, Inc.

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Verifi3D by Xinaps

Vice President of Innovation
OAC Services, Inc.

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Verifi3D by Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met Google Drive?

Hoe verbind ik Verifi3D met Google Drive?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Klik op de knop "Add Project From" en selecteer "Google Drive" in de dropdown

5. Je moet jezelf verifiëren met je Google Drive-gegevens.

6. Na de authenticatie verschijnen jouw Google Drive projecten automatisch in de Verifi3D omgeving

7. Je vindt de inhoud van je Google Drive in Models > Model Browser.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Contact us today to receive a proposal and take advantage of our Verifi3D and Google Drive integration!

Contact us today to receive a proposal and take advantage of our Verifi3D and Google Drive integration!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Digitale transformatie en de toekomst van de bouwindustrie ft. Verifi3D

Digitale transformatie en de toekomst van de bouwindustrie ft. Verifi3D

De bouwsector maakt een digitale transformatie door en er is een stijgende vraag naar betere modelcoördinatie tussen verschillende belanghebbenden bij projecten en meer nadruk op digitale hulpmiddelen en wereldwijde standaarden die door de overheid zijn opgelegd. Van oudsher wordt de bouwsector gezien als een trage speler die technologische ontwikkelingen omarmt zonder dwingende redenen om dat te doen. In de afgelopen jaren heeft er echter een belangrijke verschuiving plaatsgevonden, gedreven door de behoefte aan meer efficiëntie, lagere kosten en betere projectresultaten, en die mogelijkheden biedt voor het controleren van de modellen die het ontwerp uitdrukken. Deze transformatie wordt aangedreven door digitale technologie, die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop bouwprojecten worden gepland, uitgevoerd en beheerd.

Inzicht in digitalisering en digitalisering in de bouw

Digitale transformaties verlopen over het algemeen in twee opeenvolgende fasen: de digitization van informatie wordt gevolgd door de digitalisering van processen. In de bouw bijvoorbeeld werden de papieren tekeningen met ontwerpinformatie gedigitaliseerd en zo omgezet in digitale CAD-bestanden. Een gedigitaliseerde CAD-tekening maakt de digitalisering mogelijk van workflows met betrekking tot de informatie die een tekening bevat, bijv. verwijzingen naar digitale bibliotheken van objecten, ontwerpautomatisering door middel van scripting of het bijhouden van opmerkingen en revisies, volledig in digitale vorm. Digitale transformatie is als een zoeklicht dat het ene segment van de bouwindustrie na het andere verlicht, waarbij steeds meer werkgebieden worden beïnvloed door de digitalisering van informatie en de digitalisering van processen. Van aanbesteding tot planning tot ontwerp tot logistiek tot kostenberekening tot facturering, de ene discipline na de andere wordt onderworpen aan dezelfde tweestapsverstoring terwijl digitale transformatie door de sector raast.

Traditioneel werd bij bouwprojecten veel gebruik gemaakt van tekeningen op papier en handmatige modelcontroleprocessen. Deze aanpak was tijdrovend, foutgevoelig en resulteerde vaak in conflicten, problemen met de naleving en inconsistenties in gegevens die pas laat in het bouwproces werden ontdekt. Dergelijke problemen konden leiden tot kostbare vertragingen en herstelwerkzaamheden en hadden invloed op de kwaliteit van de ontwerpmodellen en gegevens van het gebouw. Maar de overgang naar digitale tekeningen bracht ook het perspectief met zich mee van het vervangen van handmatige modelcontrole door geautomatiseerde modelcontrole. Deze verschuiving kan worden gezien als een "Push/Pull" dynamiek, waarbij verschillende factoren de industrie ertoe aanzetten om digitale technologie te gebruiken en tegelijkertijd de industrie wegtrekken van analoge workflows.

Modelcontrole als redding

Omdat moderne bouwprojecten steeds complexer worden en een groot aantal belanghebbenden vertrouwt op desktop point solutions, leidt dit tot inconsistente bouwgegevens en -processen. Dit probleem vereist het gebruik van geavanceerdere tools om ingewikkelde ontwerpen en modelcontroleprocessen te beheren. Projecttijden zijn vaak krap, teams staan onder constante druk om meerdere modellen van verschillende bestandsformaten en -groottes te controleren, kosten te besparen en het gebruik van middelen te optimaliseren, waardoor de behoefte aan een efficiënt bouwontwerpproces toeneemt. Deze uitdagingen maken het voor de industrie noodzakelijk om geavanceerdere hulpmiddelen te gebruiken om bouwontwerpprocessen te stroomlijnen en het succes van projecten te garanderen, terwijl de kwaliteit van de bouwontwerpgegevens behouden blijft. Dit alles maakt geautomatiseerde modelcontrole tot een cruciaal onderdeel van digitale transformatie in de bouw.

Effectieve modelcontrole omvat het classificeren, verifiëren en valideren van gebouwontwerpmodellen om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig zijn, geen botsingen vertonen en voldoen aan bouwcodes en voorschriften. Om dit te implementeren in het bouwontwerpproces is het essentieel om gezaghebbende oplossingen en tools te vinden. Een van deze oplossingen is Verifi3D, dat voorop loopt in digitale transformatie. Verifi3D is de volgende generatie modelcontroleoplossing die gebruik maakt van voorgedefinieerde sjablonen op basis van aangesloten en openBIM-workflows. Verifi3D automatiseert met zijn geavanceerde regelgebaseerde engine botsingen, geometrische en parametrische controles in een browsergebaseerde omgeving.

Interoperabiliteit van bouwprojecten en naleving van ISO 19650

Om consistentie en best practices te garanderen, houden veel bouwprojecten zich aan gevestigde industrienormen. OpenBIM bevordert interoperabiliteit en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden bij een bouwproject. De flexibiliteit en interoperabiliteit van Verifi3D als openBIM en aangesloten oplossing zorgen ervoor dat digitale modellen naadloos kunnen worden gedeeld, waardoor de compatibiliteit wordt verbeterd en het risico op gegevensverlies of fouten tijdens de uitwisseling van informatie wordt verminderd. Met de geavanceerde regelgebaseerde engine van Verifi3D kunnen gebruikers aangepaste filters, regels en controles definiëren op basis van lokale bouwvoorschriften, normen en projectspecifieke vereisten. Deze standaardisatie van processen verbetert de interoperabiliteit en vergemakkelijkt een naadloze informatiestroom, waardoor een geautomatiseerde en geoptimaliseerde workflow voor het ontwerpen van gebouwen wordt gegarandeerd.

Bovendien moeten bouwprojecten in veel regio's voldoen aan specifieke bouwvoorschriften en -regels. ISO 19650 is een internationale standaard voor het beheren van informatie gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk. Verifi3D ondersteunt de principes van informatiebeheer die zijn gedefinieerd in ISO 19650, zoals de organisatie en classificatie van gegevens, versiebeheer en protocollen voor gegevensuitwisseling/weergave. Met versiebeheer zorgt Verifi3D ervoor dat alle belanghebbenden bij het project werken met de laatste en meest compliant versies van gebouwontwerpmodellen. Dit is van cruciaal belang voor het handhaven van ISO 19650 compliance, omdat het inconsistenties en verwarring helpt te voorkomen met betrekking tot verouderde en inconsistente informatie tussen belanghebbenden.

De toekomst van de bouw vormgeven

De bouwsector gaat een nieuw tijdperk van digitale transformatie in waarin efficiëntie, nauwkeurigheid en samenwerking van het grootste belang zijn. Modelcontrole met behulp van een next-generation tool zoals Verifi3D speelt een centrale rol in deze transformatie. Door botsingen, geometrische en parametrische controles te automatiseren en geavanceerde next-gen machine learning mogelijkheden te bieden, loopt Verifi3D voorop in het vormgeven van de toekomst van de bouw en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden bij het project werken met gesynchroniseerde en compatibele digitale modellen van het project. Terwijl de industrie zich blijft ontwikkelen, zal het omarmen van digitale transformatie en innovatieve oplossingen de sleutel zijn tot succes in bouwprojecten van elke omvang en complexiteit. Uiteindelijk kan de bouwsector door het automatiseren van modelcontrole fouten verminderen, processen stroomlijnen en bovenal projecten op tijd en binnen budget opleveren met de hoogste kwaliteit.

Medewerkers

Product eigenaar
Verifi3D by Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Verifi3D by Xinaps

Product eigenaar
Verifi3D by Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Verifi3D by Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met BIMcollab?

Hoe verbind ik Verifi3D met BIMcollab?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Het Model/ModelSets laden in de 3D Viewer

5. Klik op de issues-knop om het issues-paneel te openen en klik op de drop-knop en selecteer "BIMcollab".

6. Je moet zich verifiëren met jouw BIMcollab inloggegevens

7. Na de authenticatie verschijnen jouw BIMcollab projecten automatisch in de Verifi3D omgeving. Je kunt een nieuwe issue aanmaken of een bestaande issue laden vanuit BIMcollab. Je kunt alle noodzakelijke details toevoegen, zoals prioriteit, issue datum, toegewezen aan persoon, beschrijving en screenshot(s).

8. Je kunt de problemen downloaden als een BCF-bestand.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op om een voorstel te ontvangen en te profiteren van onze Verifi3D- en BIMcollab-integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met Newforma Konekt?

Hoe verbind ik Verifi3D met Newforma Konekt?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Het Model/ModelSets laden in de 3D Viewer

5. Klik op de issues-knop om het issues-paneel te openen en klik op de drop-knop en selecteer "Newforma Konekt".

6. Je moet zich verifiëren met jouw Newforma Konekt inloggegevens

7. Once authenticated, your Newforma Konekt projects will automatically appear in the Verifi3D environment. You can create a new issue or load an existing issue from Newforma Konekt. You can add all the necessary details such as priority, issue date, assigned to person, desciption and add screenshot(s).

8. Je kunt de problemen downloaden als een BCF-bestand.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D en Newforma Konekt integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk BIM 360 Issues?

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk BIM 360 Issues?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Het Model/ModelSets laden in de 3D Viewer

5. Klik op de issues-knop om het issues-paneel te openen en klik op de drop-knop en selecteer "Autodesk BIM 360 Issues".

6. Je moet zich verifiëren met jouw Autodesk BIM 360 Issues inloggegevens

7. Na de authenticatie verschijnen jouw Autodesk BIM 360 Issues projecten automatisch in de Verifi3D omgeving. Je kunt een nieuwe issue aanmaken of een bestaande issue laden vanuit Autodesk BIM 360 Issues. Je kunt alle noodzakelijke details toevoegen, zoals prioriteit, issue datum, toegewezen aan persoon, beschrijving en screenshot(s).

8. Je kunt de problemen downloaden als een BCF-bestand.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op om een voorstel te ontvangen en te profiteren van onze Verifi3D en Autodesk BIM 360 Issues integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk BIM 360?

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk BIM 360?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Klik op de knop "Add Project From" en selecteer "Autodesk" in de dropdown

5. Je moet jezelf verifiëren met je Autodesk inloggegevens

6. Na de authenticatie verschijnen jouw Autodesk BIM 360 projecten automatisch in de Verifi3D omgeving

7. Je vindt de inhoud van je Autodesk BIM 360 in Models > Model Browser.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op om een voorstel te ontvangen en te profiteren van onze Verifi3D en Autodesk BIM 360 integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk Construction Cloud?

Hoe verbind ik Verifi3D met Autodesk Construction Cloud?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Klik op de knop "Add Project From" en selecteer "Autodesk" in de dropdown

5. Je moet jezelf verifiëren met je Autodesk inloggegevens

6. Na de authenticatie verschijnen jouw Autodesk Construction Cloud-projecten automatisch in de Verifi3D-omgeving.

7. Je vindt de inhoud van je Autodesk Construction Cloud in Models > Model Browser.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op om een voorstel te ontvangen en te profiteren van onze Verifi3D en Autodesk Construction Cloud integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met SharePoint?

Hoe verbind ik Verifi3D met SharePoint?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Klik op de knop "Add Project From" en selecteer "SharePoint" in de dropdown

5. Je moet jezelf verifiëren met je SharePoint inloggegevens

6. Na de authenticatie verschijnen jouw SharePoint projecten automatisch in de Verifi3D omgeving

7. Je vindt de inhoud van je SharePoint in Models > Model Browser.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D en SharePoint integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Hoe verbind ik Verifi3D met OneDrive?

Hoe verbind ik Verifi3D met OneDrive?

1. Navigate to the login and sign up page

2. Sign up for a new account or log in to Verifi3D with your Verifi3D credentials

3. Klik op de "Go To Projects" knop om de Projecten overzichtspagina te zien

4. Klik op de knop "Add Project From" en selecteer "OneDrive" in de dropdown

5. Je moet jezelf verifiëren met je OneDrive-gegevens.

6. Na de authenticatie verschijnen jouw OneDrive projecten automatisch in de Verifi3D omgeving

7. Je vindt de inhoud van je OneDrive in Models > Model Browser.

Mis ons exclusieve bundelpakket niet!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D en OneDrive integratie!

Neem vandaag nog contact met ons op voor een voorstel en profiteer van onze Verifi3D- en Dropbox-integratie!

Medewerker

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps